ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተ ክርስትያን ጁባ ኣብ ጁባ፡ ብሓፈሻ ኣብ ሃገረ ደቡብ ሱዳን ብፍሉይ ድማ ኣብ ከተማ ጁባ ንዘለዉ ብጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ዳግም ዝተወልዱ ኩሎም ክርስቲያናት ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ሃገር፡ ብሄር፡ ቤተክርስቲያናዊ ድሕረ ባይታ እተሓቁፍ ማሕበር እያ። መሰረት እምነታ ከም ቃል ኣምላኽ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ከም ኩለን ወንጌላዉያን ማሕበራት በዚ ዝስዕብ መግለጺ እምነት ይትንተን።

 

 • እግዚኣብሄር

  • ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝርአን  ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ዘይልወጥ ብቦታ ዘይውሰን ኩሉ ዝኽእል ሓያል ዘልኣለማዊ፡ ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ትኣምን። ዘፍ 1.1-28   ዘፍ 117  ዘዳ 64-5  መዝ 1397-12  ኢሳ 4028  ማቴ 2819-20  ሉቃ 321-22  ዮሃ 1416  ግብ 1415  ቈሎ 115-17።

  • ሓደ ኣምላኽ ብሰለስተ ስብእና (personality) ዝጋሃድ በዚ ዝስዕብ ይትንተን

   1. እግዚኣብሄር ኣቦ
   2. እግዚኣብሄር ወዲ
   3. እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ

  • ብስልጣን ብፍቓድ ብመለኮት ማዕረ ዘልኣለማዊ እዮም። ሰለስቲኦም ከኣ ሐደ እዮም። ኣይንደባልቖምን ኣይንነጻጽሎምን። ዘፍ 11  ዮሃ 11  ዘዳ 64-5  ኢሳ 446-8  ኢሳ 455  ኤፌ 46  ማቴ 316-17  ማቴ 2819-20  2ይ ቈረ 1313  ዮሃ 1416።
 • መጽሓፍ ቅዱስ

  መጽሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር ንደቂ-ሰባት ሓሳባቱን ፍቓዱን ብምልኣት ዝገለጸሉ ኣብ ህይወት ወድሰብ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ኮይኑ፣ መንፈስ ቅዱስ ብቅዱሳት ሰባት ተጠቒሙ ዝጸሓፎ፡ ብመበቆላዊ ትሕዝቱኡ ድማ ኣበር ኣልቦ፡ ፍጹም፡ ሓቀኛ ናይ ኣምላኽ ናይ መወዳእታ ቃል ዝሓቖፈ ምዃኑ ትኣምን። መጽሓፍ ቅዱስ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ተባሂሉ ይጽዋዕ፡ 39 ብሉይ ኪዳን 27 ድማ ሓድሽ ኪዳን ጠቅላላ 66 መጽሓፍቲ ምዃኑ ትኣምን። 2ይ ጴጥ 1.19-21  2ይ ጢሞ 316  1ይ ጴጥ 125  ኤር 361-4   ዮሃ 178-17  2ይ ሳሙ 232  እያ 18።
 • መላእኽቲ

  • ቅዱሳን መላእኽቲ ከምዘለዉ ኣገልገልቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምዃኖም ትኣምን። 2ይ ሳሙ 2416  ዘፍ 2117  ዘካ 112  ሉቃ 119,26-30  ግብ 826-29  ግብ 2724።
  • እግዚኣብሄር ንቅዱሳን ሰባት ከገልግሉ ከም ዝልእኮም ትኣምን።  መዝ 9111  ማቴ 411  እብ 113-14  23-3  
  • መላእኽቲ ኣምልኾን ስግደትን ከምዘይቅበሉ ትኣምን  ራእ 228-9  ራእ 1910  ቈሎ 218።
 • ሰይጣን

  ሰይጣን ህላወ ዘለዎ፡ ንናይ ኣምላኽ ምኽርን ፍቓድን ንምቅዋም ሰዓብቱ ኣዋፊሩ ዝነጥፍ ዘሎ ፉጡርን፡ ርኹስ ዝወደቐ መልኣኽ ምዃኑ ኣብ መወዳእታ ድማ ተሳዒሩ ኣብ ገሃነም ከም ዝድርበ ትኣምን።  ዘፍ 314 15  ኢሳ 1412-17  ዮሃ 844  ህዝ 2813-18  2ይ ቈረ 44  ራእ 1210  ራእ 2010።
 • ፍጥረት ሰብ

  ሰብ ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ስሉስ ኣቋዉማ ዘለዎ ማለት ብመንፈስ፡ ነፍሲ፡ ስጋ ዝቖመ ኮይኑ፥ ብጽድቅን ብቕድስናን ብሓቅን ብቕንዕናን ክመላለስ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ምዃኑ ትኣምን።  ዘፍ 126-28  መክ 729 1 ተሰ 523  ኤፌ 424።
 • ውድቀት ሰብ

  ሰብ ንትእዛዝ እግዚኣብሄር ብዘይ ምሕላዉ ካብ እግዚኣብሄር ተፈልዩ መንፈሳዊ ሞት ከም ዝሞተ ብሰሩ ድማ ኣብ ትሕቲ ባርነት ሓጢኣትን መርገምን ግዝኣት ሰይጣን ከም ዝኣተወ ትኣምን። ዘፍ 37 16-19  ዮሃ 525  ዮሃ 834  ኤፌ 21-2 ገላ 313-14  ሮሜ 323  ሮሜ 622-23።