ቅርጽን ጥርናፈን ማሕበር

ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ብሓደ ጓሳ ማሕበር፡ ተሓጋጋዚ ጓሳ ማሕበር፡ ልኡኽ ማሕበር፡ ሰለስተ ሽማግሌታትን ትምራሕ። መራሕቲ ማሕበር እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሱ ኮይኖም ጓሳ ማሕበር ከም ኣቦ ወንበር ኮዩኑ ይመርሕ። 

ምልኣት ጉባኤ ኣገልገልቲ

ምልኣት ጉባኤ ኣገልገልቲ ዝባሃሉ ኣማኸርቲ ማሕበር፡ መራሕቲ ክፍልታት፡ ተሓጋገዝቶምን፡ መራሕቲ ኣባይት መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ መራሕት ማሕበር ከም ኣገዳስነቶም ዝጸዉዕዎም ኣባላት ማሕበር እዮም።

ምልኣት ጉባኤ ኣገልገልቲ ዝባሃሉ 65% ምስ ዝርከቡ እዩ።

መርገጺ ማሕበር

ኣብ ሓድነት ናይ ዘባዊትን ኣድማሳዊትን ማሕበር ትኣምን። ማሕበር ስጋ ክርስቶስን ናይ ክርስቶስን ከም ምዃና መጠን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንማሕበር ኣምላኽ ንምጉዝዛይን ንምፍልላይን ዝመጽእ ኩሉ ዓይነት ምህሮን ግብርን ብትሪ ትቃወምን ትነጽግን። ኤፌ 1፡22-23  ዮሃ 17፡20-21  1ቈረ 12፡12-13   ገላ 3፡27-28  ቈሎ 3፡11።

ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ኣብ ጁባ ንናይ ሙሉእ ግዜ ኣገልገልቲ ጻዊዒቶም ኣለልያ  ንዝተጸውዕሉ ዕዮ ብሙሉእ ሓይሎም ምእንቲ ክዓዩ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ጸጋን ጻዊዒቲን ናይ የማናይ ሕብረት ኢዳ ብምሃብ ንዕዮ ኣምላኽ ትፈልዮም ማለት (ordination)። ዘሁ 2718-23  ዘዳ 349  1ነገ 128-34 38-39  ሉቃ 612  ማቴ 101 ግብ 131-3።

ንምፍላዮም ብዝምልከት፡ መራሕቲ ማሕበር ይሮቕሕዎም፡ ኣኼባ ምልኣት ጉባኤ ኣገልገልቲ ማሕበር ብምጽዋዕ የጽድቕዎ፡ ኩሉ ህዝቢ ኣገደስቲ ዕዱማትን ኣብ ዘለዉዎ ድማ ብጓሳ ማሕበር ይፍጸም። 

ኣብ ናይ ምሉእ ጊዜ ኣገልገልቲ ምጉዳል ምስ ዘጋጥም፡ ወይ ምውሳኽ ምስ ዘድሊ፡ ጓሳ ማሕበር ምስ መራሕቲ ማሕበር ኮይኑ ብመሰረት ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ጽውዓት ሰባት ይረቑሑ፡ ምልኣት ጉባኤ ኣገልገሊቲ ማሕበር ብምጽዋዕ ድማ የጽድቕዎ።

መለለዪ ማሕበር 

  • ነቲ ቓል ሓቂ ብቕንዕናን ብፍቕርን ትምህርን ትሰብኽን።
  • ኩሉ ስርዓታት ማሕበር ብዝግባእ መንገዲ ትፍጽም። 
  • ብዘይ ስርዓት ንዝመላለሱ ግቡእ ናይ ክርስትያናዊ ዲሲፕሊን ስጉምቲ ትወስድ።   

ኣባልነት ማሕበር

ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን  ጁባ ናይ ኣባልነት ፎርም እተምልኦ ሰብ ንየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበለ ህይወቱ ከም ቃል ኣምላኽ ዝመርሕ ንቅዋም ማሕበር ዝኣምነሉ ክኸዉን ኣለዎ።

ካብ ካልእ ቤተክርስትያን ዝመጸሉ ደገፍ ምስ ዘምጽእ ምስክርነቱ/ታ ርእያ ትቕበሎ።

ደብዳቤ እንተዘይብሉ/ላ ጽቡቕ ምስክርነት ካብ ካልኦት ኣመንቲ ምስ ዝህልዎ/ዋ ማሕበር ትቕበሎ።

መሰል ኣባልነት ዝለዓለሉ ምኽንያት

ኣባል ብሞት ምስ ዝፍለ።

ኣባል ኣብ ካልእ ቤተክርስትያን ኣባል ምስ ዝኸዉን።

ብምኽንያት ምጉዳል ስርዓት ማለት ትምህርቲ ሓሶት ምስ ዝስዕብ ካብ ሓጢኣት ዘይንሳሕ ልቢ ምስ ዝህልዎ፡ ወይ ምሕረት ዘይገብር ልቢ ምስ ዝህልዎ።

መንነት ማሕበር

ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ኣብ ጁባ ርእሳ ዝኸኣለት ማሕበር እያ። ናይ ማንም ካልእ ማሕበር ጨንፈርን መቐጸልታን ኣይኮነትን።

ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ኣብ ጁባ ምስ ኣብ ካባቢኣ ዘለዋ ወንጌላዉያን ማሕበራት ናይ ሕብረት የማናይ ኢዳ ብምውሃብ ንምስፋሕ ወንጌል ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንምህናጽ እታ ስጉኡ ዝኾነት ማሕበርን ትጽዕር።

ሓድነት ማሕበር

ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ኣብ ጁባ ሓንቲ ጥምርቲ ማሕበር እያ። ኩሉ ንብረትን ገንዘብን ድማ ዋንነት ናይ ማሕበር እዩ። ብዝኾነ ምኽንያት ካብ ማሕበር ተፈንጭሉ ዝወጽእ ዉልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ካብ ንብረትን ገንዘብን ማሕበር ክማቐል ኣይክእልን እዩ።

ርክብ ማሕበር

ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ኣብ ጁባ ኣባል ሕብረት ወንጌላዉያን ኤርትራዉያን ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብረቕን (ሕ.ወ.ኤ.ኣ.ማ.ም) እያ።